Algemene vakken, zoals muziekgeschiedenis of muziektheorie worden gegeven in Utrecht. De volgende beiaard-specifieke vakken worden in Amersfoort gegeven:

Hoofdvak beiaard

De beiaardier bespeelt een in alle opzichten publiek instrument. Altijd als je speelt is het een concert, met luisteraars. Een bespeling per week betekent dus meer dan 50 concerten per jaar. Het hart van de studie is daarom de hoofdvak les, één uur per week. Aanvankelijk staat de techniek centraal, maar al snel worden er stukken gestudeerd in zoveel mogelijk verschillende stijlen. Het is immers van belang een breed en afwisselend repertoire te hebben.

Harmonie aan de beiaard

Elke week is er een groepsles ‘Harmonie aan de beiaard’ van twee uur. In deze lessen improviseren we in verschillende stijlen, we spelen en variëren volksliedjes, jazznummers en popsongs. Het gaat vooral om het ontwikkelen van gevoel voor het instrument; harmonie aan de beiaard zou ook kunnen staan voor ‘Handigheid aan de beiaard’.

Beroepsgerichte vakken

Tweemaal per jaar is er een cursus bestaande uit vier onderdelen:

 1. Arrangeren van bestaande muziek
  Iedere beiaardier heeft in zijn repertoire bewerkingen van bestaande muziek, klassiek of modern. Liefst moet hij in staat zijn zijn eigen arrangementen te maken.
 2. Kennis van de voor beiaard gecomponeerde literatuur
  De beiaard heeft geen groot repertoire. Toch hebben, vooral in Nederland, België en de Verenigde Staten, verscheidene componisten voor de klokken geschreven. De laatste jaren kan zelfs van een bloeiende avant-garde worden gesproken.
 3. Campanologie
  Kennis van klokken en beiaarden, hun techniek en geschiedenis.
 4. Versteken
  Het maken van automatische muziek; praktisch iedere beiaard heeft een ‘automatisch spel’, dat voor iedere uurslag een melodie laat horen. De term versteek is vaktaal, ontleend aan de trommels die nog in veel van onze oude torens aanwezig zijn.

Deze vier onderdelen zijn gericht op de beroepspraktijk van de beiaardier. Tijdens de lessen worden opdrachten gegeven. De werkstukken van de studenten worden besproken en, voor zover van toepassing, in de praktijk uitgewerkt. De lestijden worden in overleg met de studenten per blok afgesproken.

Beiaard en muziektechnologie

De computer heeft zich een vaste plaats veroverd in de beiaardwereld. In torens waar geen traditionele speeltrommel aanwezig is, wordt de automatische muziek (de melodie vóór de uurslag) gestuurd door een computer. Dit heeft nieuwe vragen opgeroepen, maar ook zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan. Ieder jaar is er een project Beiaard en Muziektechnologie, waar studenten hiermee kennis maken.

Daarnaast is er een tweede project, waarbij de computer wordt ingezet voor het maken van klankanalyses en het ontwerpen van klokprofielen.

close Shopping Cart

Nieuw Account aanmaken

Heb je al een account?
Meldt je aan Of Wachtwoord reset