legend

Fryslân's sjongende tuorren

€ 5,00
Geen btw

Fryslân's sjongende tuorren


Uitgever:
[S.l.] : Nederlandse Klokkenspel Vereniging
Jaar:

Reeks:

Standaardnummer:
Uitg. nr.: Sonante CD 1400792
Kenmerken:

1 cd (71 min) : stereo
1 CD (71 min) : stereo


Bezetting:

Beiaard
Carillon


Informatie:

Beiaardiers: Klaas de Haan, Dirk S. Donker, Auke de Boer en Mar Bruinzeel


Inhoud:

1. De Boalserter Merke
2. De Skotse Trije
3. It Heitelân / Jan Lindeman
4. Us pake syn klok / H.C. Work
5. Lied en Rondino "Yn 'e Snitser Merke" / Dirk S. Donker
6. Variaties over een Fries volksliedje / Piet Post
7. It Dokkumer lokaaltsje / Anne van der Mark
8. Tetman de Vries sankjes : a. Elts mei graach ris fiskje / Cor Húsman. b. De Alvestêdetocht / Tetman de Vries. c. De maitiid / Tetman de Vries
9. Wäldsang / naar W.A. Mozart
10. Suite IV : Capricio / R. Popma van Oevering
11. Flaggeliet / T. Eeltjes Halbertsma
12. Zonnesprankjes / Flucie H.A. van Bergen
13. Leeuwarder impressies : suite over vijf Friese liederen / Piet Post
14. Jubilate voor Carillon D.E. / Jac. N.D. Hoogslag
15. Grouster Weagen / Piter Jelles Troelstra
16. Skûtsjesilen / Anne van der Mark
17. Variaties over "Simmermoarn" / Dirk S. Donker


479
3 Items

Keine Kundenbewertung für den Moment.

close Shopping Cart

Nieuw Account aanmaken

Heb je al een account?
Meldt je aan Of Wachtwoord reset